Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad precaution; precautionary; precede; precept do češtiny


precaution = opatření (bezpečnostní nebo preventivní), prevence, ostražitost, předběžné opatření, obezřetnost, výstraha, bezpečnostní opatření, varování, obezřelost, předběžný zákrok (med.), opatrnostní, opatření

precautionary = preventivní, výstražný, předběžný, varovný, zábranný

precede = předejít, mít přednost, předeslat, uvést (4. p.), předcházení, přecházet (4. p.), předstihnout


Next: preceptor; precincts; precipitance    pussyfoot; pustular; pustulate; pustule