Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pre-ignition; pre-set; preach; preamble do češtiny


pre-ignition = samozápal před zážehem, předčasné zapálení, předčasné vznícení, předzápal, předstih zážehu

pre-set = přednastavený, předem určit, předem nařídit, naprogramovat, předvolba, programování, nastavení, přestavět, nastavený předem

preach = dělat kázání, mluvit veřejně, zvěstovat, napomínat, veřejně propagovat, prosazovat, kázání


Next: prearrange; precarious; precariousness    pushful; pushingness; pusillanimity