Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pray; pre-arrange; pre-eminence; pre-empt do češtiny


pray = prosit (4. p.), prosím, žádat, prosím pěkně, račte, modlit

pre-arrange = předpřipravit, předem dohodnout, předem zařídit, umluvit, připravit, smluvit napřed

pre-eminence = přednost, prvotřídnost, vynikání, přednostní, dominující postavení, prvotnost, výbornost, převaha

pre-empt = předkupovat, získat předkupem, získat předem, zabránit (3. p.), předejít něčemu


Next: pre-ignition; pre-set; preach; preamble    push; push-cart; push-off; push-over