Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad praised do češtiny

praised = pochválil; pochválený; pochvalný
God be praised = chvála bohu;

Příklady překladu slova "praised" z webu:

My foreman praised me.  Můj předák mě chválil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprayer   pre-load   pre-load device   precautions   precedence   precedent   precinct   precious