Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad practise; practised; practising; pragmatic do češtiny


practise = praktikovat (mít ve zvyku), konat (praxi), vykonávat (praxi, povolání), provozovat (praxi, povolání), cvičit se, trénovat, mít ve zvyku, procvičovat, provádět, připravovat se, ukládat, žít

practised = konaný, vycvičený, konán, praktikovaný, zkušený, cvičený, prováděný

practising = cvičení, vykonávající praxi, praktický, praktikující, cvičící, aktivní

pragmatic = účelný, věcný, střízlivý, všetečný, praktický


Next: pragmatism; prairie; prance; prang    purr; pursiness; pursuable; pursuance