Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad practicability; practicable; practically do češtiny


practicability = použitelnost, dosažitelnost, sjízdnost, schůdnost, přístupnost, realizovatelnost, uskutečnitelnost, upotřebitelnost, možnost

practicable = použitelný, upotřebitelný, dosažitelný, schůdný, možný, sjízdný, přístupný, praktikovatelný, uskutečnitelný, vykonatelný

practically = skutečně, téměř, málem, bezmála, v praxi, skoro, takřka


Next: practise; practised; practising; pragmatic    purl; purport; purposeful; purposeless