Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad postmortem; postpone; postponement; postscript do češtiny


postmortem = posmrtný, dodatečný rozbor (přen.), pozdní honění bycha (přen.), pitevní, po abnormálním ukončení (programu), postmortem, pitva, rozpitvání, dodatečný, konečný

postpone = odložit, odročit, dát na konec, odsunout, dát přednost, odložit na pozdější dobu, oddalovat (4. p.), oddálit (4. p.), odsouvat (4. p.), odsunovat (4. p.), počkat s (7. p.), přesunout (4. p.)

postponement = odročení, dání přednosti, odložení, odkládací, přesunutí, časový posun


Next: postulate; posy; pot; pot-hole    pulverizer; pulverizing; pumice; pump