Nainstalujte si:
       

Překlad postage


postage = poštovné; porto; poštovní; poštovní poplatek; poštovní doprava; porto
excess postage = trestné porto; trestné doplatné; doplatné;
including postage = včetně poštovného; počítaje v to poštovné;
return postage = zpáteční porto; zpáteční poštovné; excess of postage = doplatné;
postcard   posted   poster   posterior   posting   posture   potash   potato