Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad possessive; possibly; post; post- do češtiny


possessive = vlastnický, chtivý, panovačný, přivlastňovací tvar, majetkový, lačný, sobecký, žárlivý, vlastnictví, posesivní

possibly = asi, vůbec, snad, třeba (možná), eventuálně, náhodou, nijak, jen, rozhodně, popřípadě

post = kůl, stojan, tyč, sloup, sloupek, podpěra, plakátovat, zveřejnit, oznámit, místo, služba, pevnost

post- = po-, následný, pozdější, post-, později


Next: postern; postgraduate; posthumous; postman    pulsate; pulsating; pulsation; pulsing