Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad possessions do češtiny

possessions = majetky; bohatství; pozemkový majetek; majetek; přivlastňovací (jaz.)
take possessions = ujmout se; ujímat se;

Příklady překladu slova "possessions" z webu:

Our overseas possessions are separate, yes, separate.  Naše zámořské državy jsou oddělené, slyšíš, oddělené.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpossessor   possibility   possible   Post Office   post office   post-office   postage   postcard