Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad portraiture; portray; portrayal; pose do češtiny


portraiture = portrét, obraz, popsání, vylíčení, portrétovací, vypodobnění

portray = zobrazit, vylíčit, vykreslit, namalovat, nakreslit, výtvarně zachytit, zpodobovat, představit (4. p.), vyobrazit (4. p.), ztělesňovat (4. p.), malovat obraz, fotografovat

portrayal = portrét, portrétování, obraz, popis, vylíčení, vykreslení, kreslení, nakreslení, na kreslení podoby, zobrazovací, charakteristika, zpodobení


Next: poser; posh; positiveness; possess    pull-out; pull-up; pulp