Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad porous do češtiny

porous = pórovitý; porézní; propustný; průlinčitý; řídký; houbovitý; rozvolněný; porézní překážka
highly porous = vysoce porézní; vysoce pórovité;

Příklady překladu slova "porous" z webu:

The skincontact layer's porous.  Vrstvička přiléhající k pokožce je porézní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorporphyry   portal   portfolio   portico   portion   portrait   position   position light