Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad populated do češtiny

populated = obydlený; zalidněný; zalidnění; obývaný; osídlený; obyvatelstvo
sparsely populated = řídce zalidnění; řídce oblíbený;

Příklady překladu slova "populated" z webu:

Were there jungles out there populated by fabulous alien animals?  Byly tam džungle plné bájných neznámých zvířat?
We're going to be very low and over heavily populated areas.  Poletíme velice nízko a nad hustě osídlenými oblastmi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpopulation   porcelain   porous   porphyry   portal   portfolio   portico   portion