Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad popularization do češtiny

popularization = popularizace; zpopularizování; popularizování; popularizovat
populated   population   porcelain   porous   porphyry   portal   portfolio   portico