Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad popping; popple; populace; populate do češtiny


popping = vystupující, vyčnívající, vyskočení, střílení, vyražení, praskavý, třaskání, odprýskávání

popple = topol, vlnění, bublat, vlnobití, čeřit se, americký topol

populace = lůza, chátra, dav, obyvatelstvo, místní lidé, lidový

populate = obývat, osídlit, osídlovat, obsadit (4. p.), osazovat


Next: porch; pore; porosity; port    publish; puck; pucker; puddle