Nainstalujte si:
       

Překlad poorly


poorly = uboze; neúspěšně; špatně; chabě; mizerně; nanicovatý; indisponovaný; chatrný; chabý; stonavý; spoře; churavý; slabě; slabý; chudě; nedokonale; chabrus; uboze placený
absorb poorly = špatně absorbovat; absorbovat špatně;
be poorly = postonávat; necítit se dobře;

Překlad poorly z webu:
It's poorly insulated.  Má to mizernou izolaci.
He is poorly dressed, and yet does not appear to be a labourer.  Je nuzně oděný, ale nezdá se, že by to byl dělník.
The map is poorly made;  Mapa je odbytá;
A bacteria that killed its host was also poorly adapted.  Baktérie, jež zabije svého hostitele, je také nedostatečně adaptována.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpoplar   popular   popularity   popularization   populated   population   porcelain   porous