Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pollutant do češtiny

pollutant = znečišťující látka; imisní; škodlivá látka; škodlivina; spad; nečistota; kontaminant; polutant; znečisťující látka; zneuctít
air pollutant = látka znečišťující ovzduší; exhalát;
pollution   polygon   polymer   polymerization   polystyrene   polythene   poorly   poplar