Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad poisoning do češtiny

poisoning = otrava; otrávený; otravný; otrávení (jedem ap.); travičství; otravový; otravování; travičský; jedovatý (též přen.)
food poisoning = otrava potravinami; otrava jídlem; otrava z potravin;

Příklady překladu slova "poisoning" z webu:

Poisoning their little minds by word and deed.  Otravuje jejich nedospělé mozečky slovy i skutky.
The memory is poisoning you.  Ta vzpomínka tě stravuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpolarity   polarization   police   policeman   policies   policy   polish   polisher