Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad plunging do češtiny

plunging = řítící se; sklánějící se; hluboký; skok střemhlav; prostřihování; potopení; pohroužení; snížený; pístové čerpání; náhlé klesnutí; snižující se; brnkat

Příklady překladu slova "plunging" z webu:

Kysumu jumped forward, plunging his sword into the mist.  Kisumu skočil a vrazil meč do mlhy.
God, no, he said, plunging into the alphabet.  Proboha, to ne, zděsil se a pokračoval dál podle abecedy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplush   plutonium   plywood   pneumatics   pneumonia   pneumothorax   pocket   poena