Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ploughing do češtiny

ploughing = orba (2. p.); orající; pojíždění; brázdění; orání; pojíždění po vodě; orný; ornice
contour ploughing = vrstevnicová orba; terasování;

Příklady překladu slova "ploughing" z webu:

He was ploughing a field.  Oral pole.
You mean mighty ships ploughing the winedark sea with no- he began.  Myslíš mohutné lodi brázdící temné moře bez - začal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplover   plucking   plug connector   plugging   plumber   plumbing   plunge   plunged