Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad piston do češtiny

piston = píst; rejstřík (varhanní); pístní; pístek; brzdový píst; vzduchový kolíček; pístový; plášť píst
bowl-in piston = píst s prohlubní; píst s vyhloubením pro spalovací prostor;
brake piston = píst brzdového válce; brzdový píst;
clutch piston = píst spojky; spojkový píst;
flame-plated piston = píst s protiplamenovou ochranou; izolovaný píst;

Příklady překladu slova "piston" z webu:

One more old piston bird would hardly be noticed.  Další starý stroj s pístovým motorem - toho si sotva kdo povšimne.
My hand shot forward like a piston and slammed down on the steno pad.  Ruka mi vystřelila vpřed jako píst a dopadla na blok.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpitch   pitting   pituitary   pivot   place   place in   place of business   place to