Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad phased out do češtiny

phased out = vyřazený; vyřadil; fázování (vačkového hřídele)
phenomenon   phial   phone   phonic   phosphatase   phosphate   photo   photograph