Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pharmacy do češtiny

pharmacy = farmacie; lékárnička; lékárnictví; lékárnický; léčení léky; drogerie; lékopis; maják
hospital pharmacy = nemocniční farmacie; nemocniční lékárna;

Příklady překladu slova "pharmacy" z webu:

Pharmacy to include drugs as noted in appendix.  Sklad farmak podle seznamu v příloze;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpharyngitis   phase   phased   phased out   phenomenon   phial   phone   phonic