Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad petition do češtiny

petition = petice (zejména vladaři); prosba (naléhavá); žaloba; žádat (peticí); poprosit; prosit (peticí); žádost (písemná); písemná žádost; návrh (na zahájení řízení); stížnost; podat petici; zažádat; návrh o uvalení konkurzu; podání; petiční; požádat (4. p.)
make a petition = zažádat;
submit a petition = podat žádost;

Příklady překladu slova "petition" z webu:

The petition is set out in the code.  Vzor žádosti je uveden v zákoně.
She had read the summons and petition to him over the phone.  Přečetla mu do telefonu obsílku i žádost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpetition for   petrified   petrol   petroleum   petty   pharmacy   pharyngitis   phase