Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad peruse; pervade; pervasive; perverse do češtiny


peruse = prohlédnout (pečlivě), pročíst (pečlivě), prostudovat, zkoumat, důkladně přečíst, prostudovat si, důkladně pročíst, pečlivě pročíst, důkladně prostudovat, důkladně prohlédnout, kriticky prozkoumat, prozkoumat

pervade = prostoupit, rozšířit se, prolínat, převládat, pronikat

pervasive = pronikavý, všechno prostupující, vše zachvacující, vlezlý, rozšiřující se, vše pronikající, všudypřítomný


Next: perversity; pervert; pest; pester    precocity; precursor; predate; predatory