Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pertinence; pertinency; perturb; perturbation do češtiny


pertinence = příhodnost, případnost, příslušnost, souvislost, vhodnostní, příslušenství, náležitost, přiměřenost, pertinence

pertinency = příhodnost, případnost, slušnost, příslušenství, pertinence, náležitost, přiléhavost

perturb = zmást, vyvést z klidu, znepokojovat, rušit (znepokojovat), vzrušit, dělat zmatek, splést, rozbouřit, rozrušovat (4. p.), působit, vyrušovat, perturbovat


Next: peruse; pervade; pervasive; perverse    preciseness; preclude; preclusive; precocious