Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pert; pertain; pertinacious; pertinacity do češtiny


pert = smělý, odvážný, čiperný, svižný, svěží, impertinentní, troufalý, pikantní, šik, neostýchavý, čilý, všetečný

pertain = náležet, týkat se, patřit, přináležet, hodit se, mít vztah, příslušet k

pertinacious = urputný, zarytý, neústupný, umíněný, vytrvalý, úporný, neodbytný, houževnatý

pertinacity = houževnatost, zarytost, tvrdošíjnost, neústupnost, umíněnost


Next: pertinence; pertinency; perturb; perturbation    precipitator; precipitous; precise; precisely