Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad perspicacious; perspicacity; perspicuous do češtiny


perspicacious = bystrý, důvtipný, pronikavý, prozíravý, prohnaný

perspicacity = bystrozrak, bystrost, pronikavost, důvtip, bystrozrakost, prozíravost

perspicuous = jasný (zřetelný), průzračný, zjevný, otevřený (člověk), srozumitelný, snadno pochopitelný, pochopitelný


Next: perspire; persuade; persuasion; persuasive    preceptor; precincts; precipitance