Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad personnel do češtiny

personnel = personál; osazenstvo; zaměstnanci; pracovníci; kádrový; osobní; posádka; osádka; obsluha; personální; živá síla; osobní oddělení; živý cíl; zaměstnanectvo; mužstvo; personalista
ground personnel = pozemní personál; posádka pozemní;
key personnel = hlavní personál; vedoucí pracovníci;
management personnel = vedoucí pracovníci; řídící pracovníci;
operating personnel = obsluha; operátoři; technický personál; obslužný personál;

Příklady překladu slova "personnel" z webu:

Personnel research.  Personálním poradenstvím.
Field personnel will direct them.  Zavede je tam letištní služba.
Send down personnel as requested.  Pošlete personál dolů, jak žádám.
So does your personnel file.  A zrovna totéž máte také v osobních spisech.
We will not disperse personnel outside during your operation.  Nebudeme rozptylovat osazenstvo mimo loď po dobu vašich operací.
If he knew who, he wouldn't need personnel records.  Kdyby věděl kdo, nepotřeboval by osobní záznamy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperspective   pertinent   perversion   pest control   petition   petition for   petrified   petrol