Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad persistency; persistent; persisting do češtiny


persistency = trvání, umíněnost, svéhlavost, stálost, úpornost, setrvání, trvanlivost, trvalost

persistent = stálý, vytrvalý, neodbytný, úporný, urputný, neopadavý, neústupný, houževnatý, držící se svého, neustálý, stabilní, dlouhotrvající

persisting = přetrvávání, trvající, stálý, trvalý, vytrvalý, setrvávající


Next: personable; personage; personalize; personate    prearrange; precarious; precariousness