Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad perseverance; Persian; persist; persistence do češtiny


perseverance = trvání, lpění, houževnatost, úpornost, vytrvalostní, trpělivost, vytrvání, setrvání, perseverace

Persian = Peršan, perština, perská kočka, perzián, Peršanka

persist = vytrvávat, přetrvávat, trvat, vytrvale dělat, setrvat, tvrdošíjně lpět, setrvávat, stát na, trvat na, přetrvat

persistence = vytrvalost, naléhavost, neodbytnost, přetrvávání, trvání, umíněnost, svéhlavost, životnost, stálost, úpornost, houževnatost, výdrž


Next: persistency; persistent; persisting    pre-ignition; pre-set; preach; preamble