Nainstalujte si:
       

Překlad peroxide


peroxide = kysličník; peroxid; odbarvený kysličníkem; oxid; odbarvit si vlasy kysličníkem; oxid vodičitý; -peroxid; odbarvená blondýna
benzoyl peroxide = debenzoylperoxid; benzoylperoxid;
diacetyl peroxide = diacetylperoxid; acetylperoxid;
hydrogen peroxide = peroxid vodíku; kysličník vodičitý;
perpetuity   person   personal   personal property   personality   personally   personnel   perspective