Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad permissible do češtiny

permissible = přípustný; dovolený; bezpečnostní; přístupný; povolený; dovolená odchylka
maximum permissible = nejvyšší přípustný; maximálně přípustný; nevyšší dovolený;

Příklady překladu slova "permissible" z webu:

This was a permissible gambit.  Takový tah byl přijatelný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpermission   permit   permitted   permittivity   permutation   peroxide   perpetuity   person