Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad permeate; permeation; permissive; pernicious do češtiny


permeate = pronikat, prostoupit (co, čím), prostupovat (co, čím), rozšířit se, prolínat, permeovat, prosycovat, prosakovat, šířit se

permeation = pronikání, prolnutí, prostupování, prostupnost, proniknutí, permeace

permissive = přípustný, tolerantní, liberální, dovolující, povolující, připouštějící, permisivní

pernicious = škodlivý, destruktivní, smrtící, zkázonosný, perniciózní


Next: pernickety; peroration; perpend; perpendicular    practise; practised; practising; pragmatic