Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad periodic do češtiny

periodic = periodický; pravidelný; občasný; cyklický; častý; pravidelně se opakující; opakující se; jodistý; periodický provoz

Příklady překladu slova "periodic" z webu:

Periodic weaponsrefresher training, maybe?  Pravidelný obnovovací výcvik ve zbrani, ne?
But the city came under periodic fire.  Ale město bylo periodicky bombardováno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorperiodic duty   periodical   periphery   peritonitis   perjury   permanency   permanent   permeability