Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad perhaps; perimeter; peripheral; perish do češtiny


perhaps = snad, asi, třeba, eventuálně, řekněme

perimeter = okruh, ohraničení plochy, délka uzavřené křivky, obvodový, perimetr, hranice, okrajový, délka obvodu

peripheral = vnější, obvodový, okrajový, nedůležitý, týkající se periferií, okrajově, podřadný, periferní zařízení, přídavné zařízení, koncový, obvodový nerv

perish = zemřít, hynout, zahubit, zničit, kazit se, hubit, zaniknout, vzít za své, chcípnout, zajít, zdechnout, uhynout


Next: perishable; peristyle; periwinkle; perk    poverty-stricken; powdered; powdering; powdery