Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad perform; performing; perfumery; perfunctory do češtiny


perform = vykonat, účinkovat, splnit (slib), zhostit se, předvádět (úlohu ap.), sloužit, celebrovat, fungovat (auto ap.), běžet, hrát (úlohu ap.), zastávat (vykonávat, úřad), ukázat, co umí (člověk)

performing = vykonávání (2. p.), vystupování, hrající (úlohu ap.), předvádění, účinkování, celebrující, cvičící

perfumery = voňavkářské zboží, voňavky, voňavkářský, parfumérie, parfumerie


Next: perhaps; perimeter; peripheral; perish    pour; poured; pouring; pout