Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad perfectly; perfidious; perfidy; perforate do češtiny


perfectly = perfektně, bezvadně, bezchybně, zcela správně, ukázkově, totálně, výborně

perfidious = věrolomný, proradný, podlý, zpronevěřilý, bezcharakterní, zákeřný

perfidy = zrada, podlost, proradnost, bezcharakternost, perfidie, perfidnost, zákeřnost, křováctví, zrádnost

perforate = propíchnout, perforovat, dírkovat, proděravit se, provrtat, propíchat, prorazit, prodírkovat, děrovat, členit, prolamovat, proniknout


Next: perforated; perforating; perforator; perforce    potter; pottery; potty