Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad percipient; percolate; percolatin; percolation do češtiny


percipient = pronikavý, chápavý, kdo vnímá, kdo chápe, hluboký, vnímající osoba

percolate = prosakovat, filtrovat, cedit, perkolovat, louhovat, vniknout, proniknout, rozptýlit se, procezovat, vyluhovat, infiltrovat, vsakovat

percolatin = louhování (rud), průsak, prosakování, infiltrace, vsakování

percolation = cezení, procezování, filtrování, prosakování, louhování, infiltrace, pronikání, perkolace, vsakování, filtrace, kapilarita, vyluhování


Next: percolator; percussion; perdition; peremptory    postulate; posy; pot; pot-hole