Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad perceptible; perceptive; perch; perching do češtiny


perceptible = rozeznatelný, zřetelný, patrný, zřejmý, citelný, pozorovatelný, postřehnutelný, podstatný, viditelný, zjevný, vnímatelný

perceptive = bystrý, citlivý, chápavý, vjemový, týkající se vnímání, pronikavý, perceptivní

perch = bidélko, okoun říční, hřad, sedět na bidélku (o ptácích), měřičská tyč, předmět na zvýšeném místě, postavit na zvýšeném místě, položit na zvýšeném místě, prohlížecí stroj (text.), vyvýšené místo, vysoké postavení, sedět na bidýlku


Next: percipient; percolate; percolatin; percolation    postmortem; postpone; postponement; postscript