Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad perambulation; perceivable; perceive do češtiny


perambulation = cestování, inspekce, putování, prohlídka, procházka, obchůzkový, procestování

perceivable = postřehnutelný, pochopitelný, citelný, patrný, viditelný

perceive = povšimnout si, všímat si, vidět, chápat, uvědomit si, postřehnout, všimnout si, pochopit


Next: perceptible; perceptive; perch; perching    postern; postgraduate; posthumous; postman