Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad penitentiary; penman; penmanship; pennant do češtiny


penitentiary = nápravný ústav, vězení, trestnice, kajícný, kajícnický, nápravný, kázeňský, vězeňský, káznice

penman = spisovatel, písař, autor, pisatel, přepisovač, kaligraf

penmanship = kaligrafie (krasopis), spisovatelství, písmo, rukopis, psaní, styl, písemnictví

pennant = vlajka (klubovní), klubovní vlajka, rozštěp. vlajka, úzká dlouhá vlajka, praporeček, rozštěpová vlajka, praporek, vlajčička, vlaječka


Next: pennyworth; pensionary; pensioner; pensive    portable; portage; portend; portent