Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad passed away do češtiny

passed away = zemřel; pominul; prošel
he passed away = on zemřel; on pominul;

Příklady překladu slova "passed away" z webu:

If these two folk passed away by road, it was this road.  Jestliže ti dva odešli po silnici, museli jít tudy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpassenger   passenger vehicle   passing   passion   passive   passport   password   paste