Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad parabola do češtiny

parabola = parabola; parabolická anténa; příhradový parabolický trám
biquadratic parabola = bikvadratická parabola; parabola čtvrtého stupně;

Příklady překladu slova "parabola" z webu:

Looping black marks scored the expansion joint macadam in parabolas.  Do makadamu zůstaly vydřené paraboly černých kolejí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparacentesis   parachute   parade   paradox   paragraph   parallax   parallel   paralysis