Nainstalujte si:
       

Překlad panic


panic = panika; zachvátit panikou; být zachvácen panikou; panický; panický strach; zděšení; poplach; proso; zmatek; nouzový; fofr; hrůza; náhlá úzkost; výborně bavit; strhnout; poděšenost; sorghum; horečný; durrha; poděšení; propadat panice; panikařit
cause panic = způsobit paniku; vyvolat paniku;
war panic = válečná hysterie; válečná panika; panika;

Překlad panic z webu:
Panic swamped him.  Propadl panice.
His panic undid him.  Podlehl panice.
She felt panic again.  Znovu ji přepadla panika.
There was no panic aboard;  Na palubě nebyla žádná panika;
There was some small panic in the stands.  Vypukla menší panika.
There was a crawl of panic in her stomach.  V břiše jí zacukalo panikou.
Chia sensed an underlying edge of panic there.  Chia cítila v jejím hlase paniku.
Just your heart thudding with the usual panic at a time like this.  Jen tvé srdce panicky buší, jako pokaždé v takové situaci.
Cool men, hardy and tough, they would not panic or run.  Klidní muži, tvrdí a houževnatí, ti nezpanikaří a neutečou.
It had taken him all his will not to panic in the darkness.  Potřeboval všechny siny, aby v té tmě nezpanikařil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpantile   pants   paper   paper size   papers   parabola   paracentesis   parachute