Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad panda do češtiny

panda = panda (malá, velká); panda malá; panda velká; všeobecný
giant panda = panda velká; medvídek panda;

Příklady překladu slova "panda" z webu:

Pandas, and before that, snow leopards and lions and gorillas.  Pandy a předtím sněžné levharty a lvy a gorily.
He studied pandas.  To je ten, co zkoumal pandy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpanel   paneling   panic   pantile   pants   paper   paper size   papers