Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad palate do češtiny

palate = patro (přepážka mezi ústní a nosní); chuť; vkus (přen.); patrový; cit (estetický, přen.); jazyk; estetický cit; palácový
high-arched palate = vysoké patro; vysoký patrový oblouk;
soft palate = měkké patro (přepážka mezi ústní a nosní dutinou); měkké patro; treat your palate = vychutnat si;

Příklady překladu slova "palate" z webu:

With his palate cleft, he could not suck.  S rozštěpeným patrem nemohl sát.
The throbbing tickle behind his soft palate was almost overpowering.  Lechtání na měkkém patře bylo téměř nepřekonatelné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpalette   pallet   palsy   pancreatitis   panda   panel   paneling   panic