Nainstalujte si:
       

Překlad paintings


paintings = obrazy; malby; malířská výzdoba; nádoba s barvou
church paintings = církevní malby; sakrální malby;

Překlad paintings z webu:
There're hounds, paintings, music, even a killing.  Jsou tu taky psi, obrazy, hudba, anebo i souboj na život a na smrt.
Thirtyfive thousand years ago, cave paintings.  Před pětatřiceti tisíci lety jeskynní malby.
And as you can see —he indicated the paintings— she's very beautiful.  A jak vidíte, je velice krásná.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpairing   palace   palate   palette   pallet   palsy   pancreatitis   panda