Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad overmuch; overpass; overpower; overpress do češtiny


overmuch = příliš velký, přespříliš, příliš, nadbytek, přemíra

overpass = nadjezd, přesáhnout, vynechat, přejezd (přes dálnici), překročit, minout, přehlédnout, nedbat, přechod, mimoúrovňová křižovatka, silniční nadjezd, silniční přejezd

overpower = zdolat (4. p.), porazit, podmanit, přebytek energie, nadbytečná energie, zachvátit, překonat, nadbytek energie, přemoci, převládající síla, přebytečný výkon


Next: overpressure; overprint; overrate; overreach    pestiferous; pestilent; pestilential; pestle