Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad overlain; overland; overlapping; overlay do češtiny


overlain = obložen (vrstvou), povlečen, potáhnut, obložený (vrstvou), pokrytý vrstvou, potáhnutý, povlečený

overland = po souši, po zemi, suchozemský, na zemi, nadzemní

overlapping = přečnívající, přeplátování, přelapování, přesahující, pokrytí, přesahování, dublující, překrytí, překrytí materiálů, obkráčení, překrývající, asynchronní


Next: overlaying; overloading; overman; overmatch    peruse; pervade; pervasive; perverse